Audyt określający wartość indywidualnego wskaźnika odchylenia kosztów materiałów lakierniczych tzw. „kod 51” i jego odpowiedniki od średniej otrzymywanej z systemu kalkulacyjnego.

KOD 51 - Droga do rentowności serwisu

Co to jest indywidualny wskaźnik odchylenia kosztów materiałów lakierniczych?

Określanie kosztów materiałów lakierniczych przy kalkulacjach szkód w Polsce opiera się na tzw. koszyku materiałów lakierniczych AZT

Wartość tego koszyka jest zmieniana dwa razy do roku na podstawie zmian cen detalicznych materiałów uwzględnianych w koszyku materiałów lakierniczych.

Do tej pory wszystkie serwisy lakiernicze w Polsce stosują jeden, uśredniony wskaźnik wartości indeksu materiałów lakierniczych wynoszący 100

Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko to, że takie same pieniądze za wylakierowanie takiej samej powierzchni otrzymuje serwis autoryzowany używający niskoemisyjnych, wydajnych, zalecanych przez producenta i najdroższych materiałów lakierniczych, jak i warsztat posługujący się najtańszymi materiałami „ na szklanki”.

Po co wyliczać indywidualny wskaźnik kosztów materiałów lakierniczych dla serwisu?

Aby mieć pewność, że używane w systemach kalkulacyjnych wartości nie powodują strat – średni szacowany koszt materiałów lakierniczych używanych przez serwisy autoryzowane jest o około 20 procent wyższy niż ten uwzględniany na podstawie uśrednionej wartości koszyka AZT.

Przy lakierni wykonującej około 100 zleceń miesięcznie generuje to straty wynoszące około 150 tysięcy złotych rocznie.

By zabezpieczyć swój serwis przed obniżaniem i wahaniami wartości koszyka AZT, które mogą być spowodowane ciągłym obniżaniem wartości koszyka poprzez wprowadzanie materiałów nieautoryzowanych przez producentów pojazdów oraz zmiany w metodologii jego wyliczania.

By mieć mocne podstawy do negocjacji i domagania się od ubezpieczycieli kompensaty rzeczywistych kosztów materiałów lakierniczych używanych w likwidacji szkody w Państwa serwisie.

“Po co robić taki audyt? Dla pieniędzy. Zgodnie z symulacjami przeprowadzonymi przez ZDS średni indywidualny faktor kosztów materiałów lakierniczych dla serwisów dealerskich używających materiałów Premium wynosi około 121.

Dziś w kodzie 51 Audatexu wszyscy muszą wpisywać 100. Proszę poprosić szefa lakierni, żeby policzył co to oznacza dla Państwa budżetu”

Paweł Tuzinek, prezes ZDS

W Polsce musi być jak w Europie

Stosowanie ustalania indywidualnie dla serwisów wartości indeksu dla koszyka materiałów lakierniczych AZT kodem 51 i jego odpowiedników w innych systemach kalkulacyjnych w rozliczaniu szkód komunikacyjnych ma miejsce na każdym rynku europejskim, gdzie używany jest koszyk AZT.

Jest także rekomendowane przez AZT do wprowadzenia w Polsce. Konieczne jest więc jak najszybsze wdrożenie tego modelu w naszym kraju.

Dlatego Związek Dealerów Samochodów i firma BASPA Consulting przygotowały dla polskich serwisów lakierniczych ofertę audytów spełniających te wytyczne i wyliczających indywidualny wskaźnik kosztów materiałów lakierniczych.

Jak zlecić wykonanie audytu? Krok po kroku

Należy pobrać, wypełnić i przesłać zlecenie wykonania audytu poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy na adres: kod51@zds.org.pl

Po kontakcie ze strony firmy BASPA Consulting należy przygotować niezbędne dane dotyczące m.in. materiałów lakierniczych w serwisie

Następnie ustalana jest data audytu

Po wykonaniu audytu w ciągu 14 dni otrzymają Państwo raport przygotowany przez firmę BASPA i Związek Dealerów Samochodów z rekomendacją indywidualnego wskaźnika kosztów materiałów lakierniczych w Państwa serwisie na kolejne 12 miesięcy.

Wartość wskaźnika z raportu powinna być wpisywana w tzw. kodzie 51 systemu Audatex i odpowiednio w innych systemach

Ważność rekomendacji wynosi 12 miesięcy. Po tym okresie należy dokonać audytu sprawdzającego i wyliczyć wskaźnik na kolejne 12 miesięcy. Zmiana stosowania systemu lakierniczego wymusza wykonanie kolejnego audytu poza okresem 12 miesięcy.

Pobieram formularz

Koszt audytu to 3900 zł netto. Opłata obejmuje koszt przeprowadzenie audytu, koszty dojazdu, noclegu przedstawiciela BASPA oraz koszt opracowania raportu w formie papierowej, jak również przesłania raportu do Zleceniodawcy

Dodatkowe informacje

Krzysztof Podhorodecki
tel:
+48 604 138 839

k.podhorodecki@baspa.pl